4 Awgrym ar gyfer Rhentu Cerbyd Priodas ar Eich Diwrnod Mawr

Mae priodasau yn ddiwrnod y byddwch chi a'ch priod yn ei gofio am weddill eich oes. Er mwyn sicrhau bod popeth yn mynd fel y cynlluniwyd, mae'n bwysig cynllunio ymlaen llaw. Un o'r pethau y dylech chi ei wneud yw rhentu cerbyd priodas ar eich diwrnod mawr.

Dyma 4 awgrym ar gyfer rhentu cerbyd priodas ar eich diwrnod mawr:

  • Dysgwch am bolisïau'r cwmni rhentu cyn archebu unrhyw beth
  • Cofiwch ofyn am unrhyw ffioedd a thaliadau cudd a allai fod yn gysylltiedig â rhentu cerbyd priodas
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn darganfod faint o danwydd sydd wedi'i gynnwys yn y pris ac a oes unrhyw gostau eraill yn gysylltiedig ag ail-lenwi â thanwydd
  • Gofynnwch a oes unrhyw gyfyngiadau neu gyfyngiadau o ran pa fath o gar y gellir ei rentu

Gadewch adborth am hyn

  • Graddio
cyWelsh