Y Canllaw Cyflawn i Gynllunio Eich Taith Tacsi ar gyfer Digwyddiad

Mewn llawer o ddigwyddiadau corfforaethol, mae cludiant yn ystyriaeth bwysig. Rhag ofn eich bod yn chwilio am a taith tacsi ar gyfer digwyddiad, dyma ychydig o awgrymiadau i'ch helpu chi.

-Dylai eich cam cyntaf fod i wirio gyda'r lleoliad lle mae'r digwyddiad yn mynd i gael ei gynnal. Byddant yn gwybod y ffordd orau o gyrraedd yno ac efallai y bydd ganddynt hefyd restr o ddarparwyr cludiant dewisol.

Gwasanaeth tacsi ar gyfer digwyddiadau

Gwasanaeth tacsi ar gyfer digwyddiadau

-Os nad ydych yn siŵr am unrhyw un o hyn, yna mae'n well ichi edrych i mewn i logi gwasanaeth car neu wasanaeth limwsîn yn hytrach na chael tacsi o'ch gwesty neu adeilad swyddfa. Fel arfer mae gan y gwasanaethau hyn fwy o brofiad yn y maes hwn a gallant hefyd ddarparu rhai cyfleusterau ychwanegol fel dŵr, papurau newydd, sgriniau teledu, a Wi-Fi os oes angen.

-Unwaith y byddwch wedi penderfynu pa fath o wasanaeth i'w logi ar gyfer eich digwyddiad, yna mae'n bryd ichi gysylltu â nhw a chael eu dyfynbrisiau cyn gwneud penderfyniad terfynol.


Gadewch adborth am hyn

  • Graddio
cyWelsh