Pam Rhentu Tacsi ar gyfer Eich Priodas?

A yw eich dymuniad ar fin cael ei wireddu? Gallwch ddewis o ddetholiad eang o gerbydau yn daburasrl.com i rhentu tacsi ar gyfer eich priodas. Bydd ein gyrwyr profiadol mewn siwtiau yn eich cludo'n gynnil wrth addasu'n ddi-ffael i amserlen y diwrnod a'ch anghenion.

Yn dibynnu ar eich dewisiadau ac yn unol â thema eich priodas, gall eich car gael ei addurno â blodau. Mae gan Daburasrl yr offer i drin yr holl drefniadau sy'n ymwneud â chludiant ar ddiwrnod eich priodas, gan roi tawelwch meddwl llwyr i chi a'ch galluogi i fwynhau'ch diwrnod arbennig yn llawn. Gall gwennol warantu cludiant rhwng lleoliad y seremoni a'r orsaf agosaf neu lety eich gwesteion.


Gadewch adborth am hyn

  • Graddio
cyWelsh